MI02 | 2 m3/t

MI er vertikale flertrins centrifugalpumper og bruges til at transportere kølemiddel, smøremiddel og kondensvand på værktøjsmaskiner, industrielle rengøringssystemer eller andre tilfælde, hvor en nedsænket spindelpumpe er egnet.

For at imødekomme tankens forskellige dybdekonfigurationer er det muligt at tilføje tomme trin for at ændre længden af ​​dybden.

Den tilgængelige trækdybde pr. pumpestørrelse er vist i produkttabellen. Alle pumper er udstyret med IE3 motorer.

Viskositeten må ikke overstige 21 cSt (3° Engel). Væskens temperatur bør ikke overstige 70°C

Læs mere

De skal normalt installeres på en tank med en kapacitet, der er proportional med flowhastigheden, ca. 3 cm fra bunden, for detaljer se kataloget.

De hydrauliske komponenter: pumpehjul, diffusorer, aksler lavet af AISI tillader deres anvendelse med emulsioner og olieholdige stoffer, vand, glykol og væsker generelt, så længe de er korrekt filtrerede og ikke-brændbare.

  • Nominel volumenlevering [m3/t] 2
  • Nominel volumenlevering [l/s] 0,56
  • Flowområde [m3/t] 1 - 3,5
  • Flowområde [l/s] 0,28 - 0,97
  • Maksimalt leveringshoved [bar] 23
  • Nominel effekt [kW] 0,37 - 3
  • Temperatur [°C] -15 til +120
  • Maksimal effektivitet (%) 46
Se mere